Бізнесплан: технологія розробки

Бізнесплан: технологія розробки
Книга / учебник
Издательство
Центр учбової літератури
Год издания
2009
Страниц
-
ISBN
Бізнесплан: технологія розробки
Книга / учебник
Бізнесплан: технологія розробки
Скачать
Год издания
2009
Страниц
-
ISBN
-
— Сократ одобряет —
Регистрируйтесь,
присоединяйтесь
к нам! Это позволит
скачивать книги
целикоми многое
другое!

Описание

Описание отсутствует

Оглавление

Передмова ........................................................................................ 4
ЧАСТИНА I. Теоретичні аспекти розробки бізнесплану .................... 7
МОДУЛЬ 1. Сутність і цілі розробки бізнесплану: теорія питання ........ 9
1.1. Поняття та зміст бізнес"планування ......................................................... 9
1.2. Мета і призначення бізнес"плану у системі керування підприємством 19
1.3. Організація процесу бізнес"планування ................................................. 32
МОДУЛЬ 2. Зміст основних розділів бізнесплану ............................ 41
2.1. Вимоги до загальної структури бізнес"плану ........................................ 41
2.2. Характеристика підприємства та продукту (послуги): аналітична
сторона ........................................................................................................... 52
2.3. Оцінка ринків збуту та дослідження конкурентів: якісна сторона ... 54
2.4. План (стратегія) маркетингу: технологія розробки ............................. 59
2.5. Виробничий та організаційний план: ключові характеристики ....... 65
2.6. Стратегія фінансування та фінансовий план ........................................ 75
2.7. Економічна ефективність інвестицій у процесі реалізації бізнес"плану .. 89
2.8 Аналіз ризиків реалізації бізнес"плану .................................................... 98
2.9. Погодженість основних розділів бізнес"плану та внутрішній аудит ... 104
ЧАСТИНА II. Зразки реальних бізнеспланів різних видів діяльності ...111
Бізнес"план з проекту: «Розведення нутрій та песців»............................ 113
Бізнес"план з проекту: «Будівництво магазину продовольчих товарів
із площадкою літнього кафе» ......................................................................... 133
Бізнес"план з проекту: «Створення цеху з випікання здобних виробів
на базі приватного підприємства» ................................................................ 151
Бізнес"план з проекту: «Будівництво та ремонтно"будівельні роботи
дорожнього покриття з використанням нетоксичної ферментної
композиції Perma"Zyme 11X» ........................................................................ 171
План санації відкритого акціонерного товариства .................................... 187
План реорганізації на основі оцінки стану та перспектив використання
електротранспорту міста ................................................................................. 253
Річний звіт про результати діяльності закритого акціонерного
товариства «Преса» у 2002 році .................................................................... 295
Бізнес"план з проекту: «Відкриття піцерії"ресторану швидкого
обслуговування «Une momento»» ................................................................. 329
Список рекомендованої літератури ................................................. 380

для того, чтобы скачать книгу

На сайте электронной библиотеки MySocrat вы можете бесплатно скачать книгу по экономическому анализу - Бізнесплан: технологія розробки, авторы Должанський З. Оганесян Т. О. Коллекция содержит более 16 тысяч материалов и все публикации представлены в свободном доступе.